Facebook
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.
Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic
Tytuł i opis szkolenia Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic

"W spotkaniu z drugim nasze poszukiwania albo się rozminą albo się odnajdą". (ks. J. Tischner)

Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną aby móc dobrze poznać i ocenić kandydata do pracy?. Co zrobić aby jako prowadzący wywiad selekcyjny nie sprawiać wrażenia osoby bardziej zdenerwowanej od kandydata? Nasze szkolenie pomoże w odpowiedzi na te i inne pytania z zakresu prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Wiedza ta dotyczy menedżerów wszystkich szczebli, właścicieli firm, pracowników personalnych i innych osób, które w swojej pracy stykają się z koniecznością naboru personelu.
Główny cel szkolenia Poznanie metody wywiadu strukturalizowanego pod kątem przygotowania do rozmowy i jej przeprowadzenia w celu pozyskania najlepszych kandydatów do pracy
Cele szczegółowe - jakie kompetencje zdobędą uczestnicy szkolenia?
w obszarze wiedzy
 • Poznanie zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej metodą wywiadu strukturalizowanego;
 • Poznanie przebiegu (etapów) rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Poznanie typów pytań wykorzystywanych podczas interview
 • Zdobycie wiedzy na temat trudnych sytuacji rekrutacyjnych
 • Poznanie możliwych błędów w ocenie kandydata
 • Zdobycie wiedzy na temat przygotowania raportu po rozmowie
w obszarze umiejętności
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy metodą wywiadu strukturalizowanego;
 • Przećwiczenie innych wybranych metod prowadzenia rozmowy (pytania epizodyczne, problemowe itp.)
 • Zdobycie umiejętności odpowiedniego sformułowania pytań
 • Przećwiczenie trudnych sytuacji jakie mogą się pojawić podczas prowadzenia rozmowy
 • Przećwiczenie sposobów na przedstawienie firmy i działania employer branding
w obszarze postaw
 • Uświadomienie sobie zalet wywiadu w procedurze rekrutacji i selekcji;
 • Zwiększenie świadomości na temat profesjonalnego prowadzenia rozmowy
 • Przekonanie uczestników do wykorzystania metody wywiadu strukturalizowanego
 • Uświadomienie błędów, jakie można popełnić podczas rozmowy
Do kogo adresowane jest szkolenie?
Grupa docelowa Grupa 8-14 osób:, mających styczność z naborem kandydatów do pracy – menedżerowie, właściciele firm, osoby odpowiedzialne za nabór kandydatów do pracy
Liczba godzin szkolenia 8 lub 16 h czyli jeden lub dwa dni szkoleniowe
Wykorzystane metody Wszystkie szkolenia prowadzone są metodami aktywnymi z wykorzystaniem gier, symulacji, filmów, case study, ćwiczeń grupowych i indywidualnych. W wybranych zadaniach pracujemy z wykorzystaniem kamery co umożliwia uczestnikom poznanie i poprawę błędów popełnianych podczas rekrutacji.

Każde szkolenie poprzedzone jest identyfikacją i analizą potrzeb Klienta oraz follow – up po zakończeniu szkolenia w postaci indywidualnych konsultacji uczestników z trenerem w celu utrwalenia jego efektów.

Istnieje też możliwość dopasowania ramowego programu szkolenia do indywidualnych potrzeb organizacji lub uczestników.

Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe wraz z prezentacją.
Prowadzący Ewelina Grobla HR Manager w firmie z kapitałem zagranicznym zajmującej się outsourcingiem i realizacją projektów rekrutacyjnych dla klientów z Polski i za granicy. Ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych na wszystkie poziomy stanowisk w różnych branżach zarówno w Polsce jak i za granicą. Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych ZZL na WSE. Ukończyła szkołę Trenerów Zarządzania prowadzoną przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako trener w Biurze Karier Akademii Ekonomicznej w Krakowie, stypendystka programu Unii Europejskiej – staż w agencji rekrutacyjnej w Wielkiej Brytanii, pracownik działów rekrutacji dużych firm.

W pracy wykorzystuje metody Search & Selection, Direct & Executive Search, Assessment i Development Center

Jej zainteresowania zawodowe dotyczą rozwoju ludzi w organizacji (ukończyła Szkołę Menedżerów Projektów Szkoleniowych we Wszechnicy UJ), wdrażania systemów ocen okresowych, badania potencjału pracowników oraz prowadzenia szkoleń (członek Absolwenckiej Inicjatywy Trenerskiej na WSE).

Jej pasje to kooperacyjne i strategiczne gry planszowe, wykonywanie biżuterii techniką decoupage’u oraz malarstwo techniką olejną.
Program
 1. Wprowadzenie do metody wywiadu strukturalizowanego i jej rola w procesie rekrutacji i selekcji – układanka na dobry początek
 2. Zasady prowadzenia wywiadów selekcyjnych – praca w grupach
 3. Schemat rozmowy czyli o czym trzeba pamiętać przed, w trakcie i po rozmowie? – Film
 4. Tworzenie pytań do wywiadu – praca w oparciu o praktyczny case study – czyli o co i jak pytać?
 5. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i uczestnikami procesu selekcyjnego – praca indywidualna i zespołowa
 6. Pułapki rekrutujących czyli błędy popełniane przez prowadzących rozmowę – jak w nie nie wpadać?
 7. Symulacje rozmów kwalifikacyjnych – praca z kamerą
 8. Sposoby wyboru najlepszego kandydata – metoda autorska trenera
 9. Błędy w ocenie – czyli psychologia wkracza do akcji
 10. Co wolno a czego nie wolno podczas rozmowy czyli etyka i prawo w praktyce – dyskusja, analiza przypadków
 11. Co po rozmowie? Czyli raport, współpraca z klientem i kandydatem – burza mózgów
Cena Szkolenie otwarte:

Szkolenie zamknięte:
Cena obejmuje obiady, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, skrypt, dyplom, pomoc i konsultacje przed i po szkoleniu
Partnerzy