Facebook
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.
Assessment i Development Centre – projektowanie i prowadzenie
Tytuł i opis szkolenia Assessment i Development Centre – projektowanie i prowadzenie

"W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej coraz większego znaczenia nabiera konieczność powierzania zadań osobom posiadającym (…) możliwość odniesienia sukcesu (…) ".

(J. Wieczorek)

Wykorzystanie tych nowoczesnych metod doboru personelu umożliwi Państwu zdiagnozowanie i wyłonienie kluczowych kryteriów oceny na danym stanowisku, a z drugiej strony ocenienie potencjału pracownika w oparciu o obiektywne kryteria oceny. Dzięki odpowiedniemu doborowi metod możemy w ten sposób osiągnąć wybrany cel selekcyjny lub rozwojowy. Proponowane przez nas szkolenie pokazuje metodologię przygotowania, prowadzenia oraz dobierania i tworzenia niezbędnych narzędzi do sesji AC/DC.
Główny cel szkolenia Poznanie metody AC pod kątem przygotowania i przeprowadzenia sesji oraz sporządzenia raportu
Cele szczegółowe - jakie kompetencje zdobędą uczestnicy szkolenia?
w obszarze wiedzy
 • pogłębienie wiedzy na temat AC - definicji, historii, metodologii i zastosowania
 • usystematyzowanie wiedzy na temat kompetencji
 • zdobycie wiedzy na temat tworzenia profilu kompetencyjnego wraz ze wskaźnikami behawioralnymi
 • poznanie zasad projektowania sesji AC
 • poznanie zasad prowadzenia sesji AC
 • poznanie typów zadań wykorzystywanych w trakcie sesji AC
 • poznanie zasad konstruowania wybranych narzędzi AC
 • poznanie zasad udzielania informacji zwrotnej
 • zdobycie wiedzy na temat przygotowania raportu końcowego
w obszarze umiejętności
 • przećwiczenie tworzenia profilu kompetencyjnego wraz ze wskaźnikami behawioralnymi
 • doskonalenie umiejętności projektowania sesji AC (program, harmonogram, wybór narzędzi, mierniki oceny)
 • przećwiczenie niektórych zadań wykorzystywanych w sesjach AC
 • przećwiczenie tworzenia wskaźników behawioralnych oraz skali ocen
 • stworzenie przykładowego planu raportu zbiorczego i indywidualnego
 • przećwiczenie zasad udzielania informacji zwrotnej dla uczestników
w obszarze postaw
 • przekonanie o zaletach AC - uświadomienie przewagi predykcyjnej AC wobec innych metod selekcyjnych
 • zwiększenie świadomości na temat zalet i ograniczeń omawianych narzędzi
 • uświadomienie roli AC w procesie rekrutacji – przekonanie uczestników do wykorzystania tej metody
 • zwiększenie świadomości na temat roli asesora w procedurze
 • uświadomienie sobie błędów, jakie można popełnić podczas realizacji AC
 • zwiększenie świadomości na temat roli informacji zwrotnej w procedurze AC
Do kogo adresowane jest szkolenie?
Grupa docelowa Grupa 8-14 osób:

- odpowiedzialnych za przygotowywanie narzędzi selekcyjnych i uczestniczących w procesie rekrutacji pracowników
- rozważających wykorzystanie AC w procesie rekrutacji
- chcących zapoznać się z metodologią AC
Liczba godzin szkolenia 16 h – 2 dni szkoleniowe
Wykorzystane metody Wszystkie szkolenia prowadzone są metodami aktywnymi z wykorzystaniem gier, symulacji, filmów, case study, ćwiczeń grupowych i indywidualnych. W wybranych zadaniach pracujemy z wykorzystaniem kamery co umożliwia uczestnikom poznanie i poprawę błędów popełnianych podczas rekrutacji.

Każde szkolenie poprzedzone jest identyfikacją i analizą potrzeb Klienta oraz follow – up po zakończeniu szkolenia w postaci indywidualnych konsultacji uczestników z trenerem w celu utrwalenia jego efektów.

Istnieje też możliwość dopasowania ramowego programu szkolenia do indywidualnych potrzeb organizacji lub uczestników.

Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe wraz z prezentacją
Prowadzący Ewelina Grobla HR Manager w firmie z kapitałem zagranicznym zajmującej się outsourcingiem i realizacją projektów rekrutacyjnych dla klientów z Polski i za granicy. Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych ZZL na WSE. Ukończyła szkołę Trenerów Zarządzania prowadzoną przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako trener w Biurze Karier Akademii Ekonomicznej w Krakowie, stypendystka programu Unii Europejskiej – staż w agencji rekrutacyjnej w Wielkiej Brytanii, pracownik działów rekrutacji dużych firm.

W swojej pracy zrealizowała jako moderator i/lub asesor kilkaset sesji AC (przez rok pracowała wyłącznie tą metodą rekrutacji). W pracy wykorzystuje metody Search & Selection, Direct & Executive Search.

Jej zainteresowania zawodowe dotyczą rozwoju ludzi w organizacji (ukończyła Szkołę Menedżerów Projektów Szkoleniowych we Wszechnicy UJ), wdrażania systemów ocen okresowych, badania potencjału pracowników oraz prowadzenia szkoleń (członek Absolwenckiej Inicjatywy Trenerskiej na WSE).

Jej pasje to kooperacyjne i strategiczne gry planszowe, wykonywanie biżuterii techniką decoupage’u oraz malarstwo techniką olejną.
Program
 1. Informacje ogólne o AC: Opis metody, historia, definicja, trafność metody w porównaniu z innymi w procesie rekrutacji
 2. Definicja kompetencji i tworzenie profilu kompetencji
 3. Przygotowanie harmonogramu sesji, skale ocen, narzędzia
 4. Realizacja sesji (zadania: case study, zadania grupowe, próbki pracy, koszyk zadań, testy i inne)
 5. Raport z sesji – przygotowanie i wykorzystanie
Cena Szkolenie otwarte:

Szkolenie zamknięte:
Cena obejmuje obiady, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, skrypt, dyplom, pomoc i konsultacje przed i po szkoleniu
Partnerzy