Facebook
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.
SŁOWO KLUCZOWE
BRANŻA
REGION
Studenckie Biura Karier
biura karier
Działalność Biur Karier koncentruje się na pomocy studentom oraz absolwentom w odnalezieniu się na rynku pracy. Biura Pośredniczą w procesie poszukiwania zatrudnienia pomiędzy uczelniami, a pracodawcami. Są to miejsca, w których można uzyskać informację na temat bieżących zagadnień, związanych z funkcjonowaniem rynku pracy, pomoc w redagowaniu potrzebnych w procesie rekrutacji dokumentów, informację o aktualnych ofertach pracy oraz rekrutujących firmach. Ponadto instytucje te prowadzą działalność doradczo-szkoleniową, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych absolwentów oraz stwarzają możliwość bezpośredniego kontaktu studentów i absolwentów z pracodawcami poprzez np. organizację targów pracy. Działanie podjęte prze Biura Karier mają na celu zmniejszyć do minimum bezrobocie wśród absolwentów uczelni wyższych.

Usługi Biur Karier skierowane są do wszystkich studentów i absolwentów, również do pracodawców, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na stażystów i praktykantów oraz określają wymagania względem przyszłych pracowników. Wyższe uczelnie uzyskując dane z Biur Karier, dostosowują program kształcenia do warunków panujących na rynku pracy.

Biura Karier służą studentom radą, pomocą oraz informacją. Pomagają absolwentom w przejściu z etapu zakończenia nauki, do etapu, jakim jest poszukiwanie pracy oraz właściwe i efektywne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy.
Województwo
Szukaj