Facebook
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.
SŁOWO KLUCZOWE
BRANŻA
REGION

Warunkiem dalszego rozwoju gospodarki jest zwiększenie produktywności i inwestycji. Tymczasem aktywność przedsiębiorstw hamuje nadal biurokracja, niestabilne prawo i niestabilny system podatkowy, także przewlekłość działania sądów i postępowań inwestycyjnych. Dzieje się to w okresie, kiedy firmy muszą przygotować się na nowe wyzwania, jakie niesie rewolucja cyfrowa, przekształcająca dostęp do informacji, zasobów i usług.

Dlatego potrzebne jest lepsze współdziałanie: rządu, samorządów, przedsiębiorstw i pracowników dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarki – to konkluzje z tzw. manifestu przedsiębiorców, jaki dziś po południu zostanie podpisany w Warszawie.

- Jest to dziewiąty nasz manifest, który jest wyrazem opinii członków Konfederacji Lewiatan, ale zarazem wezwaniem rządu i innych partnerów do działania – powiedział Jacek Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego konfederacji.

W przeciwieństwie do poprzednich takich dokumentów, które skupiały się na głównym problemie (w ub.r. – „na problemie cyfryzacji, dwa lata wstecz – na rozwoju kultury), w tym roku skierowany jest on do partnerów gospodarczych i społecznych. „Przedsiębiorcy starają się wziąć odpowiedzialność za rozwój gospodarki i tworzenie miejsc pracy, wkładają środki własne, produktywność, kreatywności zdolność do zmian. Ale bez współpracy, szczególnie rządu i samorządu, nasze wysiłki nie wydadzą oczekiwanych owoców” – stwierdził Wojnarowski.

W „manifeście” podkreśla się m.in. potrzebę uzyskania większej przewidywalności i stabilności działania, a także zmniejszenia ryzyk działania, wynikających z regulacji i funkcjonowania administracyjnego otoczenia biznesowego. „Trafne inwestowanie oznacza wzrost miejsc pracy i większą konsumpcję. Tymczasem np. energetyka wstrzymała plany inwestycyjne, bo nie jest w stanie oszacować ryzyk i cen energii za kilka lat” – powiedział doradca Lewiatana, Jeremi Mordasiewicz.

A oto główne punkty Manifestu Przedsiębiorców, czego oczekują :

- rozwiązywania bieżących problemów, długofalowego planowania oraz umiejętności nowoczesnego myślenia o zmianach w społeczeństwie i ekonomii. Niezbędna jest np. zgodność celów krótkookresowych z wyzwaniami w przyszłych latach;
- poprawiania warunków rozwoju firm (wspomnianej stabilizacji prawa i warunków inwestowania, usprawniania instytucji z otoczenia biznesu, poszerzania dostępu do usług publicznych, dostosowywania edukacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy, większej swobody w kształtowaniu opartych na zaufani relacji między pracownikami a pracodawcami, itp.);
- ułatwiania ekspansji i internacjonalizacji gospodarki, poprzez rozwój eksportu i pozyskiwanie inwestycji zagranicznych;
- działań na rzecz pogłębiania integracji europejskiej, budowy jednolitego rynku, dbania o równe szanse dla polskich przedsiębiorców w UE, debaty o wejściu Polski do strefy euro;
- skutecznego dialogu, który angażuje przedsiębiorców i obywateli w proces stanowienia prawa i budowanie porozumienia. 

 

autor: Piotr Stefaniak (wnp.pl)

http://www.praca.wnp.pl/przedsiebiorcy-alarmuja-polsce-grozi-stagnacja,202141_1_0_0.html