Facebook
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.
SŁOWO KLUCZOWE
BRANŻA
REGION

W 2012 roku mediana wynagrodzeń wśród specjalistów ukształtowała się na poziomie 4200 zł. Z badania wynika również, że jedna czwarta pracowników pełniących wspomnianą funkcję otrzymywała pensje poniżej 3000 zł, a zarobki 25 procent z nich przekroczyły wartość 6240 zł.

Wśród sześciu najlepiej opłacanych branż znalazły się między innymi takie obszary jak IT, ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Istniały tam jednak dość duże dysproporcje pomiędzy stawkami wynagrodzeń oferowanymi przez firmy o odmiennym pochodzeniem kapitału.

Przykładowo mediana płac pracowników telekomunikacji w polskich organizacjach wyniosła 5000 zł i była o ponad 26 procent niższa niż odnotowana w przedsiębiorstwach zagranicznych (6775 zł).

Wynagrodzenia całkowite specjalistów w najlepiej opłacanych branżach w firmach z przewagą kapitału zagranicznego/polskiego:
- IT - 7400/5000 zł;
- telekomunikacja - 6775/5000 zł;
- ubezpieczenia - 5800/4000 zł;
- bankowość - 5500/4500 zł;
- energetyka i ciepłownictwo - 6328/4300 zł;
- przemysł ciężki - 5000/3750 zł.

Analizując poziom zarobków specjalistów warto wspomnieć także o tym jak kształtowały się one u osób z różnym stażem pracy. Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w odniesieniu do pracowników z 11-15-letnim doświadczeniem (4700 zł). Jedna czwarta takich zatrudnionych otrzymywała pensje powyżej 7300 zł. Specjaliści posiadający maksymalnie roczny staż pracy mogli natomiast liczyć na zarobki rzędu 3000 zł, a płace 25 procent z nich nie osiągnęły poziomu 2295 zł.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów o różnym całkowitym stażu pracy:
- 1 rok lub mniej - 3000 zł;
- 2-3 lata - 3650 zł;
- 4-5 lat - 4250 zł;
- 6-8 lat - 4550 zł;
- 9-10 lat - 4550 zł;
- 11-15 lat - 4700 zł;
- 16 lat i więcej - 3 923 zł.
 

autor: PSZ (wnp.pl)

http://www.praca.wnp.pl/jak-wyceniana-jest-praca-specjalistow-w-polsce,198742_1_0_0.html