Facebook
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.
SŁOWO KLUCZOWE
BRANŻA
REGION

- W dobie gospodarki opartej na wiedzy ożywienie i wzrost gospodarczy można osiągnąć wyłącznie dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału tkwiącego w najbardziej produktywnych, kompetentnych pracownikach – uważa Garry Gürtler, wiceprezes ds. Europy Centralnej i Wschodniej w firmie Regus.

Dlatego warto wiedzieć dlaczego ludzie rezygnują z pracy i co można zrobić, aby zatrzymać ich w firmie. Amerykańscy specjaliści ds. rozwoju firm sporządzili listę 10 najczęstszych przyczyn, z powodu których ludzie rezygnują z pracy.

Przyczyny te, to (kolejność przypadkowa):

1. Wydłużenie się czasu dojazdu do pracy
2. Obowiązek wykonywania pracy za dwóch lub więcej pracowników
3. Cięcia w zakresie pomocy administracyjnej
4. Zamrożenie podwyżek i premii
5. Brak możliwości podejmowania decyzji
6. Nieustanna reorganizacja pracy
7. Niejasne cele
8. Faworyzowanie innych pracowników
9. Niesprawiedliwe awanse
10. Rywalizacja pomiędzy działami

Oczywiście, aby zatrzymać pracownika można próbować wyeliminować te powody. Jednym z głównych sposobów poprawy równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym pracownika jest umożliwienie mu pracy częściowo lub w całości zdalnie. Dzięki dostępnym obecnie elastycznym formom zatrudnienia, firmy mogą zaoferować swoim pracownikom możliwość wykonywania części lub całości obowiązków z domu, korzystania z systemu hot desk w kilku lokalizacjach, wynajmować sale konferencyjne i biura w zależności od potrzeb oraz całą gamę innych rozwiązań.

Niektóre przedsiębiorstwa już skorzystały z elastycznych form zatrudnienia: Cisco Systems szacuje, że zdalna praca przyniosła wzrost produktywności pracowników na poziomie 25%; Google donosi, że jest w stanie przyciągnąć bardziej wykwalifikowanych pracowników oferując im podjęcie pracy w miejscu zamieszkania, zaś Deloitte kalkuluje, że dzięki zmniejszonej rotacji pracowników był w stanie zaoszczędzić 40 milionów USD.

Korzyści te zostały również podkreślone w raporcie wskazującym na to, że aż 84 firmy z listy „100 najlepszych pracodawców” pozwalają pracownikom na zdalną pracę w wymiarze co najmniej 20%. Dodatkowo wiele z nich oferuje inne narzędzia wspierające równowagę pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, takie jak job sharing i skompresowane tygodnie pracy. Eksperci zgodnie podkreślają, że osoby pracujące w wirtualnych biurach są o 10-20% bardziej produktywne niż gdyby pracowały w normalnych biurach.

Zarówno dla dużych jak i małych firm podjęcie decyzji o odejściu od tradycyjnego podejścia do nieruchomości i przestrzeni biurowej wymaga przedstawienia dodatkowych dowodów potwierdzających, że długi czas dojazdu do pracy zwiększa prawdopodobieństwo rezygnacji pracownika ze stanowiska. Aby dostarczyć dowodów Regus zlecił przeprowadzenie badań wśród ponad 11 000 firm w 13 krajach na całym świecie. Ich celem było zdobycie twardych danych.

Wyniki wykazały silną zależność pomiędzy długością czasu dotarcia do pracy a prawdopodobieństwem rezygnacji z posady. Ogólne wyniki pokazują, że prawie co piąty respondent (18,5%) w ciągu ostatnich dwóch lat poważnie zastanawiał się nad odejściem z pracy z powodu zbyt długiego czasu dojazdu z domu do biura. W większości krajów odsetek takich odpowiedzi wahał się w granicach 15-20%. Wyższy odsetek można jednak spotkać w Indiach, gdzie co czwarta przepytana osoba (25,1%) rozważała zmianę pracy z powodu dojazdów. W RPA i Chinach liczba podobnych odpowiedzi wyniosła odpowiednio oszołamiające 31,6 i 31,7%.

Związek pomiędzy czasem dojazdu do pracy a prawdopodobieństwem rezygnacji z niej staje się jeszcze bardziej wyraźny, gdy pod uwagę weźmiemy wyłącznie osoby, które na codzienną podróż w jedną stronę poświęcają więcej niż godzinę. Średnia liczba pracowników dojeżdżających do biura dłużej niż godzinę i poważnie zastanawiających się nad zmianą pracy, w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła do 39%, w porównaniu z ogólną średnią na poziomie 19%. Co ciekawe, poza problemem z dojazdami, wiele tych osób cechuje podwyższony poziom satysfakcji z pracy. Można więc wywnioskować, że mimo lubianego stanowiska oraz szczęśliwego i stymulującego środowiska pracy, długi czas dojazdu może doprowadzić pracownika do rezygnacji z posady, mimo ogólnie wysokiej satysfakcji z wykonywanej funkcji.

Wyniki ostatnich badań dowodzą, że na całym świecie czas dojazdu do pracy ma nieproporcjonalnie duży wpływ na lojalność pracowników. Szczęśliwi i usatysfakcjonowani pracownicy z dużo większym prawdopodobieństwem zrezygnują z posady, jeżeli na dojazd do biura muszą poświęcić ponad godzinę. Już czas dojazdu przekraczający pół godziny zaczyna mieć istotny wpływ na prawdopodobieństwo rezygnacji z obecnego stanowiska.

 

autor: wnp.pl

http://www.praca.wnp.pl/w-jaki-sposob-czas-dojazdu-do-pracy-wplywa-na-lojalnosc-pracownikow,104372_1_0_0.php